Συμμετοχή HotelTech conference 2017

Συμμετοχή της εταιρίας μας στο HotelTech Conference 2017 στο Divani caravel Athens στις 9-2-2017. Η εταιρία μας ως GOLD SPONSOR του συνεδρίου παρουσίασε στους ξενοδόχους όλης της Ελλάδος τα πλεονεκτήματα της διευθυνδηδοτούμενης πυρανίχνευσης καθώς επίσης και την έννοια του voice alarm. Ομιλητής από την NSC Sichercheit ήταν ο Κος Andrea Diekmann.
Facebook Twitter Google+ Pinterest