Έλεγχος πρόσβασης

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Η CM-Security, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εποπτεία και τον έλεγχο πρόσβασης και κίνησης ανθρώπων σε χώρους μιας επιχείρησης. Οι λύσεις της προβλέπουν δυνατότητες ομαδοποίησης χώρων και ορισμού χρονικών ορίων στα δικαιώματα πρόσβασης. Παρέχονται επίσης off-line λύσεις για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, χωρίς ανάγκη καλωδιώσεων. 

Με τον έλεγχο πρόσβασης ελέγχεται η είσοδος ή η έξοδος ενός χώρου μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να ανοίξει ή να ξεκλειδώσει κάποια πόρτα, πρέπει να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου ατόμου με διάφορους τρόπους, όπως: Την επιβεβαίωση της ταυτότητας των εισερχόμενων ατόμων με την αναγνώριση του  δακτυλικού τους αποτυπώματος. Την παρουσίαση έγκυρης κάρτας proximity στον καρταναγνώστη εισόδου. Την πληκτρολόγηση έγκυρου κωδικού στο πληκτρολόγιο του καρταναγνώστη της εισόδου.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης της CM-Security χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτόνομα συστήματα Συστήματα ελέγχου πρόσβασης πολλαπλών σημείων που διαχειρίζονται από μια κεντρική εφαρμογή


Οι λύσεις που προσφέρουμε

Δικτυακά Συστήματα

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης πολλαπλών σημείων ISAC-Access ο ζητούμενο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό είναι η αποτελεσματική προφύλαξη από...

Περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα

Αυτόνομα συστήματα CM-Access Το αυτόνομο σύστημα κλειδώματος αντικαθιστά τις συμβατικές κλειδαριές των πορτών. Λόγω του ευρέος φάσματος λειτουργιών, παρέχει...

Περισσότερα
Facebook Twitter Google+ Pinterest