Συστήματα ελέγχου πρόσβασης πολλαπλών σημείων ISAC-Access

ο ζητούμενο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό είναι η αποτελεσματική προφύλαξη από κάθε είδους αυθαίρετη ή ανεξέλεγκτη είσοδο/έξοδο η οποία μπορεί να επηρεάσει την παραγωγική της διαδικασία, τα οικονομικά της αποτελέσματα και τη φήμη της, ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλέσει και αίσθηση ανασφάλειας στους εργαζομένους της. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ενίσχυση της ασφάλειας χώρων με ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελεί μονόδρομο και η χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών είναι περισσότερο επιτακτική και επείγουσα από ποτέ. H CM-Security προσφέρει ένα μοντέρνο δικτυακό σύστημα ελέγχου πρόσβασης που επεκτείνεται προσαρμοζόμενο ευέλικτα στην δυναμική ανάπτυξη τόσο των κτιρίων, όσο και των ανθρώπων μιας επιχείρησης. Συνδυάζει με βέλτιστο τρόπο την ασφάλεια με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη. Απλό στην εγκατάσταση, το σύστημα βασίζεται σε browser, είναι κατάλληλο για όλες τις συσκευές, προσφέροντας εύκολη λειτουργία, ευέλικτη επεκτασιμότητα και πλήρη ολοκλήρωση με άλλα συστήματα ασφαλςίας. Αποτελεί μια έξυπνη και απλή λύση ελέγχου πρόσβασης για τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών: Από την φθηνή σε κόστος κτήσης προ-παραμετροποιημένη λύση ελέγχου μια πόρτας ως ένα πολυσύνθετο σύστημα ελέγχου πρόσβασης 200.000 Online-πορτών με/ή πορτών με μηχανικό εξοπλισμό. Ακόμη και με αυτή την πολυπλοκότητα, η λειτουργία του συστήματος παραμένει απλή και έξυπνη.
Τα περιφερειακά μπορεί να είναι καρταναγνώστες, πληκτρολόγια, συνδυασμός καρταναγνώστη και πληκτρολογίου, ή βιομετρικός αναγνώστης. Παράλληλα μπορεί να συνδεθεί με πληθώρα άλλων συστημάτων διαχείρισης εισόδου, ειδοποίησης και οπτικού ελέγχου όπως συστήματα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κ.λ.π. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης για τη διαχείριση και την εξαγωγή διαφόρων τύπων αναφορών και ελέγχων καθώς και την εκτύπωση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τις κινήσεις.
Οι δυνατότητες ενός διαχειριζόμενου συστήματος ελέγχου πρόσβασης συμπεριλαμβάνουν:
• Έλεγχο εισόδου ή εξόδου για προσωπικό και επισκέπτες τόσο με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ( καρταναγνώστες proximity, αναγνώστες δακτυλικών αποτυπωμάτων), όσο και με φυσικά μέσα ( τουρνικέ, μπάρες οχημάτων κλπ.)
• Έλεγχο γραφείων ή σημείων πρόσβασης εντός του κτηρίου με on-line ή off-line καρταναγνώστες
• Έλεγχο χώρων που χρήζουν προστασίας (αποθήκες, διάδρομοι, computer room κλπ.) με κάμερες εποπτείας σε συνδυασμό με το σύστημα AC
• Έλεγχος και διαχείριση επισκεπτών
• Εκτεταμένες δυνατότητες ανάλυσης (video analytics) για έγκαιρο εντοπισμό απειλών
• Σύνδεση με σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού
Τα δικτυακά συστήματα ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιούνται κυρίως σε εταιρίες, εργοστάσια, κτηριακές εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η καταγραφή εισόδου και εξόδου οχημάτων – προσώπων σε ελεγχόμενους χώρους.


Downloads

ISAC Access 3
Facebook Twitter Google+ Pinterest